پیام فرستادن
Chongqing Niubai Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Chongqing Niubai Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Quality Control
Home >

Chongqing Niubai Electromechanical Equipment Co., Ltd. Quality Control

Quality Control
Contacts
Contacts: Mr. Xiang
Contact Now
Mail Us
گواهینامه ها
نمایه QC

اهداف کنترل کیفیت ما این است که اطمینان حاصل کنیم که هر محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد:

  1. مطابق با الزامات مشخصات مشتری است
  2. صفر نقص در فرآیند تولید
  3. رعایت دقیق مقررات ایمنی